0

Chi Tiết Sản Phẩm

  • 0/00S - KEM TẨY

  • Giá: Liên Hệ

  • Lượt xem: 1
  • ĐẶT HÀNG
  • Xuất xứ: VIỆT NAM
  • Khối lượng: 100ML
  • Tình trạng bán hàng: CÒN HÀNG
  • Số điện thoại: 097 6666 053

 

 

KEM TẨY

0/00S

Dùng để nâng tông 9 – 10 - 11 tùy oxy.

Nền level 9

0/00S + oxy 9% 

Nền level 10

0/00S + oxy 12% 

Nền level 11

Muốn lên level 11 ta gạt bỏ thuốc rồi đi thêm 1 lần nữa.

Sản phẩm khác